Disclaimer

ProFluid BV doet alles binnen haar mogelijkheden ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden of verouderde informatie is echter niet uit te sluiten en de lezer dient daardoor niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Deze website richt zich tot zowel zakelijke, als ook particuliere bezoekers. De in deze site genoemde en getoonde producten en diensten zijn afgestemd op de voor deze producten en diensten in Nederland geldende regels en voorschriften.

Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van ProFluid BV, opgemaakt naar Nederlands recht.

ProFluid BV kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop de informatie die op deze website gepubliceerd is, door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade – van welke aard dan ook – voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de via deze website of anderszins verstrekte informatie.